Disclaimer

In deze disclaimer geven wij, Koloebo Drunen aan, onder welk voorbehoud wij de informatie op de website van Koloebo Drunen aan u aanbieden.

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u de informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Tekst, foto's en tekeningen zijn voorbehouden aan  Koloebo Drunen.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Koloebo Drunen, is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken.

Voor de prijzen die op deze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Alle door ons genoemde prijzen zijn exclusief B.T.W.. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Koloebo Drunen te mogen claimen of te veronderstellen.

Koloebo Drunen streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

De kleuren van  stoffen, de materialen van de meubelen en aanverwante artikelen die zichtbaar zijn op de website, kunnen altijd anders overkomen op het scherm dan in het echt. Indien gewenst is het mogelijk om de juiste kleuren en materialen  in het echt te zien in onze showroom te Drunen.