Milieu

Wij verzorgen de milieueffecten van onze producten en uiteraard                           
is het vanzelfsprekend dat ook wij, Koloebo Drunen, meedoen aan
Duurzaam Ondernemen.
Koloebo Drunen heeft aandacht voor Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen op het gebied van mens, maatschappij en milieu en
wil hierin een belangrijke duurzame bijdrage leveren.

Besparen van energie en scheiden van afval
Zelf staan wij open voor verbetering en willen zoveel mogelijk
negatieve gevolgen voor het milieu vermijden.
Wij hebben ledverlichting in onze showroom en werkplaats en
gebruiken gescheiden afvalcontainers: papier, plastic, metaal/ aluminium en restafval.

Milieuzorg integreren en hergebruik
Koloebo Drunen werkt met leveranciers /partners die met hun productielijn
ook gebruik maken van milieuvriendelijke en duurzame materialen.
Koloebo wil innovatief werken en zorgt voor hergebruik en
gerepareerde, refurbished producten.